Menighedsrådsvalg 2020

Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre.

Menighedsrådet rolle og opgaver

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx. koncerter, babysalmesang, foredrag, besgøstjeneste og børneaktiviteter, og har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menigehedrådet, der fastlægger gudstjenesterne.

Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsterne), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Et menighedsåd vil dog altid have mindst 5 medlemmer. 

FOR AT STILLE OP SKAL DU:

  • Være over 18 år.

  • Være medlem af folkekirken.

  • Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.

Vigtige datoer

  • 18. august: Afholdelse af orienteringsmøde 
  • 15. september: Valgforsamling 
  • 22. september: Offentliggørelse af resultater for valgforsamlingen og bekendtgørelse af muligheden for at udløse et afstemningsvalg.
  • 28. november: Sidste dag for afholdelse af det konstituerende møde.
  • 29. november: Funktionsperioden starter.

Ophavsret: