Medarbejdere

 Kordegn

 Neel Hastoft Carlsen

 Tlf.: 32 53 16 05
 Mail: snc@km.dk
 Træffes på kontoret mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.
 
Neel sørger for personregistrering og står til rådighed for sognets borgere med hjælp og vejledning. Neel skal kontaktes vedrørende aftale om gravsted, vedligeholdelsesaftaler og andre forhold på kirkegården. Neel er medarbejdernes repræsentant i rådet.

 

 Kirketjener

 Rikke Skovgaard Mortensen

 Tlf. 30 22 48 67
 Rikke træffes tirsdag - fredag i formiddagstimerne.

 

 

 

Rikke sørger hovedsageligt for klargøring og rengøring ved kirkelige handlinger og koncerter. Hun sørger for, at alt praktisk i og omkring kirken fungerer. Rikke kan kontaktes i forbindelse med pyntning af kirken til vielser og bisættelser/begravelser. 

 

 Kirketjener

 Michael Fürstling

 Tlf. 30 22 48 57
 Michael træffes mandag - fredag i formiddagstimerne.
 
 
Michael sørger for, at alt det praktiske i graverboligen fungerer. Han sørger for indkøb, opdækning og andre forberedelser i forbindelse med møder og begivenheder i graverboligen. Han hjælper til i kirken, når der er behov for det.

 

 Kirkegårdsleder

 Jan C. Petersen

 Tlf.: 20 44 36 28
 Jan træffes mandag - fredag kl. 9.30 - 14.30.

 

 

 

Jan varetager den daglige ledelse af kirkegården og tager sig af vedligeholdelsen af kirkegården.

 

 Organist

 Erik Kolind

 Tlf.: 40 62 54 16
 Mail: erko@km.dk

 

 
Erik spiller til gudstjenester og kirkelige handlinger og er omdrejningspunkt for kirkens musikliv. Erik kan kontaktes i forbindelse med koncerter og ved særlige ønsker om musik ved vielser og begravelser.
Ophavsret: