Konfirmation

Alle er velkomne til at deltage i konfirmationsforberedelsen. Konfirmationsforberedelsen begynder om efteråret i 8. klasse og afsluttes med konfirmation det efterfølgende forår. Det er naturligvis frivilligt, om man vil konfirmeres, men alle i 8. klasse kan deltage i forberedelsen og få kendskab til kristendommen, inden man beslutter sig. Kristendom og religion er nu blevet et eksamensfag i 9. klasse.
Indskrivning
Alle 8. klasser i Dragør kommune får i august/september besøg af en præst, som fortæller lidt om, hvad konfirmationsforberedelsen går ud på, og hvordan man rent praktisk skal forholde sig. Unge, som går i skole uden for kommunen, kan kontakte en af præsterne, når skoleåret begynder.
Forældreaftener
Alle forældre, som har børn, der følger konfirmationsforberedelsen, bliver inviteret til en aften med den præst, som underviser deres barn. Her er der mulighed for at høre lidt om undervisningen og om selve konfirmationsgudstjenesten.
 
Ophavsret: