Menighedsrådet

Menighedsrådet i Store Magleby består af 13 valgte medlemmer, de tre præster og en medarbejderrepræsentant. Flere af suppleanterne overværer regelmæssigt møderne, som er offentlige, hvorfor ethvert medlem af menigheden kan møde op og overvære hele eller dele af rådets møder.

 Palle Cranil

 Formand for Menighedsrådet

 Kampensgade 4
 2791 Dragør
 Tlf.: 32 53 03 04/mobil 20 21 56 17
 E-mail: benteogpalle@gmail.com
Medlem af økonomiudvalgetsamt personaleudvalget.

 

 Karsten Skyum Pedersen

 Næstformand for Menighedsrådet

 Markvænget 38
 2791 Dragør
 Tlf. 27 52 11 80
 E-mail: karsten.s.p@godmail.dk
 Medlem af økonomiudvalget, Kirke- og Kirkegårdsudvalget samt valgbestyrelsen.

 

 Morten Predstrup

 Kasserer

 Robert Jacobsens Vej 72, 5. -3
 2300 København S
 Tlf.: 22 72 41 05
 E-mail: mp@bibelselskabet.dk
Medlem af økonomiudvalget, Kirke- og kirkegårdsudvalget samt personaleudvalget. 

 

 Steen W. Holm

 Medlem

 Rytterager 30
 2791 Dragør
 Tlf.: 24 80 40 03
 E-mail: steenwholm@gmail.com
Medlem af Kirke- og Kirkegårdsudvalget.

 

 Hanne Christensen

 Medlem

 Høgevænget 18
 2791 Dragør
 Tlf.: 32 53 51 89
 E-mail: Christensen-ivan@jubii.dk
Medlem af Kulturudvalget.

 

 Dorthe Haugaard

 Medlem

 Stubvænget 2
 2791 Dragør
 Tlf. 23 72 45 88
 E-mail: d.haugaard@email.dk
Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget. 

 

 Helle Kjær Larsen

 Kontaktperson

 Moseengen 3
 2791 Dragør
 Tlf. 23 27 01 69
 E-mail: helleklarsen@gmail.com
Medlem af økonomiudvalget samt personaleudvalget.

 

 Bente Munk Møller

 Medlem

 Skippervænget 38
 2791 Dragør
 Tlf.: 40 14 49 56
 E-mail: bentemunkmoller@gmail.com
Medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget samt formand for valgudvalget.

 

 Lene Sørensen

 Medlem

 Øresunds Alle 16 E, 1.
 2791 Dragør
 Tlf.: 41 43 52 95
 E-mail: lene2791@gmail.com
Medlem af Kulturudvalget.

 

 Karen Nedergaard

 Medlem

 Gærdevænget 10
 2791 Dragør
 Tlf. 30 91 33 35
 E-mail: kanedergaard@gmail.com
Medlem af Kulturudvalget.

 

 Aase von Bülow

 Medlem

 Søndergade 5D
 2791 Dragør
 Tlf. 40 84 92 14
 E-mail: aasevonbulow@gmail.com
Medlem af Kulturudvalget.

 

 Helle Steffen

 Medlem

 Toldergade 4
 2791 Dragør
 Tlf.: 32 53 34 77
 E-mail: h.steffen@mail.dk
Medlem af Kulturudvalget.

 

 

 Knud Walløe

 Kirkeværge

 D. B. Dirchsens Alle 115
 2791 Dragør
 Tlf.: 40 44 92 44
 E-mail: ingenioer@mail.dk

 

 

 Andreas Sylvest Wille

 Sognepræst

 Møllegade 1
 2791 Dragør
 Telefon: 32 53 12 21 / mobil: 42 53 12 21 
 E-mail: aswi@km.dk

 

 

 Gitte Turin

 Sognepræst

 Søvej 78
 2791 Dragør
 Telefon: 24 62 06 02
 E-mail: gtt@km.dk

 

 

 Julie Kaas Buschard (på barsel)

 Sognepræst

 Telefon : 23 83 38 14
  E-mail: jkb@km.dk

 

 

 

 

 

 Jan C. Petersen

 Medarbejderrepræsentant

 Tlf.: 20 44 36 28
 
Ophavsret: