Menighedsplejen

Menighedsplejen 

Store Magleby Sogns Menighedspleje er en selvejende institution inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.
Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere.

 

Menighedsplejens diakonale arbejde

Årsmødet er Menighedsplejens øverste myndighed og afholdes i forbindelse med et menighedsmøde inden den 15. marts. Årsmødet indkaldes ved offentliggørelse i Dragør Nyt og her på hjemmesiden senest 3 uger før mødet.
Mødeindkaldelse samt referat kan læses her på hjemmesiden.
På Årsmødet besluttes, hvilke arbejdsopgaver Menighedsplejen skal påtage sig, og hvilke områder Menighedsplejen skal støtte økonomisk. 
Økonomisk hjælp bevilges efter retningslinjer vedtaget på Årsmødet.
  • Julehjælp til sognets beboerePræsterne uddeler på vegne af Menighedsplejen julehjælp til borgere i sognet, der har ansøgt og er kommet i betragtning.
  • Konfirmandhjælp til sognets konfirmander efter samme procedure som ved julehjælp.
  • Økonomisk hjælp efter ansøgning til bustransport til sommerudflugt for herboende flygtninge.  
  • Når enkelte borgere med akut behov for hjælp henvender sig til præsterne, yder præsterne i hvert enkelt tilfælde den nødvendige menneskelige og økonomiske hjælp. Proceduren herfor er aftalt på Årsmødet.

Folkekirkens Nødhjælp

Menighedsplejen er i samarbejde med Menighedsrådet ansvarlig for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp primo marts. Der er tradition for, at årets konfirmander er indsamlere sammen med frivillige fra sognet. Menighedsplejen sørger for hyggelige rammer i Graverboligen for dagens indsamlere.

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Store Magleby Sogns Menighedspleje består af 8 medlemmer + 2 revisorer + 1 revisorsuppleant
Formand Grete Lisbjerg Jensen, Markvænget 38, 2791 Dragør, Tlf: 27 20 57 68 
E-mail: grete.lisbjerg.jensen@mail.dk
Næstformand Kirsten Poulsen, Jægergården 101C, 1 sal, 2791 Dragør, Tlf: 32 53 16 54 Tlf: 40 13 44 18 E-mail: kirsten.poulsen@gmail.com
Kasserer Hanne Christensen, Høgevænget 18, 2791 Dragør, Tlf: 32 53 51 89
Tlf: 42 37 74 71 E-mail: christensen-ivan@jubii.dk
Sekretær Bente Rasmussen, Høgevænget 16, 2791 Dragør, Tlf: 32 53 15 97
Tlf: 60 77 47 96 E-mail: bente1937@adr.dk
Bestyrelsesmedlem Bente Munk Møller, Skippervænget 38, 2791 Dragør, 
Tlf: 40 14 49 56 E-mail: bentemunkmoller@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Grith Lindgreen , Ulspilsager 82, 2791 Dragør, Tlf. 32 53 30 85
E-mail: grith@grithlindgreen.dk
Bestyrelsesmedlem Helle Hansen
Bestyrelsesmedlem Karsten Skyum Pedersen, Markvænget 38, 2791 Dragør
Tlf. 27 52 11 80 E-mail: karsten.s.p@ofir.dk
Sognepræst Andreas Sylvest Wille, Møllegade 1, 2791 Dragør, Tlf: 32 53 12 21
E-mail: aswi@km.dk
Sognepræst Gitte Turin, Søvej 78, 2791 Dragør, Tlf: 24 62 06 02
E-mail: gtt@km.dk
Revisor Palle Wind Cranil, Kampensgade 4, 2791 Dragør Tlf: 32 53 03 04
E-mail: benteogpalle@gmail.com
Revisor Poul Rasmussen, Høgevænget 16, 2791 Dragør, Tlf: 32 53 15 97
Tlf: 31 23 47 96 E-mail: phr1937@gmail.com
Store Magleby Sogns Menighedspleje er medlem af Samvirkende menighedsplejer og kan dermed få både rådgivning og bistand herfra, hvis det ønskes. 
 

Ophavsret: