Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Der er konstituerende møde i menighedsplejen torsdag d. 25. maj 2023 kl. 9.30.

Menighedsplejen
Store Magleby Sogns Menighedspleje er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.
Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Diakoni betyder kristen tjeneste og omsorg for medmennesket.
Store Magleby Sogns Menighedspleje varetager i tæt samarbejde med sognets præster det kirkeligt sociale arbejde for sognets beboere - det være sig enkeltpersoner, såvel som grupper.
Årsmøde
Menighedsplejens øverste myndighed er Årsmødet.
Årsmødet afholdes inden den 15. marts og skal indkaldes ved offentliggørelse i Dragør Nyt og ved opslag på Store Magleby kirkes hjemmeside.
På årsmødet beslutter Menighedsplejen, hvordan vi bedst kan udføre det diakonale arbejde for det kommende år og hvilke områder, vi kan støtte økonomisk.
Er du medlem af Folkekirken, og har du stemmeret til Menighedsrådsvalget her i sognet, betyder det, at du også har indflydelse og stemmeret ved årsmødet i Menighedsplejen.
Har du lyst til at læse mere, kan du her se mødeindkaldelse og referat fra det seneste årsmøde på St. Magleby Kirkes hjemmeside.
Fællesskaber, aktiviteter og økonomisk støtte
På årsmødet i 2022 besluttede vi at fortsætte indsatsen med overskriften ”Ensomhed”.
Ensomhed rammer alle, men heldigvis er der god hjælp at hente på internettet - se for eksempel disse to hjemmesider:
På denne hjemmeside er der megen inspiration at hente, hvis du føler, du vil vide mere om ensomhed eller gøre noget for at undgå ensomhed. Du kan f.eks. lytte til podcats og har du angst og brug for en at tale med, så er der også hjælp at hente. 
Her kan du lære mere om Bibelen, bestille en læseplan for din Bibellæsning, høre Bibelen blive læst op, se dagens prædikentekst m.v.
Lokalt afprøver vi nye fællesskaber som et tilbud til mennesker, der forsøger at bryde ensomheden eller bare har lyst til at være sammen med andre om oplevelser i kirkens regi. Vi arbejder med flere tiltag, nemlig Alsang, Påskevandring og Mandagstræf den første mandag i hver måned.
Mandagstræf er et tilbud til alle om at komme forbi Graverboligen, Kirkevej 6 til en kop kaffe/te og hygge den første mandag i måneden i tidsrummet 10-12.
Menighedsplejen støtter sognets beboere økonomisk, når det er nødvendigt. Det kan f.eks. være i form af gavekort til en dagligvarebutik, hjælp til afholdelse af konfirmation og ved uddeling af julehjælp.
Tak til alle, som har bidraget til at gøre disse hjælpeforanstaltninger mulige.
Hvem er vi?
Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Herudover er der valgt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsesmedlemmer
Andreas Sylvest Wille, formand.
Kirsten Holst Værgman, næstformand.
Gitte Tine Turin, kasserer.
Bente Munk Møller, sekretær.
Julie Helmer Kaas
Vivian Hansen
Bente Rasmussen
Karsten Skyum Pedersen, udpeget af menighedsrådet
Revisorer
Palle K. Wind Cranil
Poul H. Rasmussen
Revisorsuppleant
Elisabeth Haase
 
Store Magleby Sogns Menighedspleje er medlem af Menighedsplejen i Danmark og kan dermed få både rådgivning og bistand herfra, hvis det ønskes.

Menighedsplejens aktiviteter

Der er ingen begivenheder.