Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Menighedsplejen
Store Magleby Sogns Menighedspleje er en selvejende institution inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.
Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Diakoni betyder kristen tjeneste og omsorg for medmennesket.
Store Magleby Sogns Menighedspleje varetager i tæt samarbejde med sognets præster det kirkeligt sociale arbejde for sognets beboere - det være sig enkeltpersoner, såvel som grupper.
Årsmøde
Menighedsplejens øverste myndighed er Årsmødet.
Årsmødet afholdes inden den 15. marts og skal indkaldes ved offentliggørelse i Dragør Nyt og ved opslag på Store Magleby kirkes hjemmeside. I 2021 har det desværre været nødvendigt at udsætte årsmødet pga Corona. Datoen for årsmødet er ikke fastsat endnu, da vi afventer myndighedernes anbefalinger for hvornår, det igen vil være forsvarligt at mødes indendørs i lidt større forsamlinger.
På årsmødet beslutter Menighedsplejen, hvordan vi bedst kan udføre det diakonale arbejde for det kommende år og hvilke områder, vi kan støtte økonomisk.
Er du medlem af Folkekirken, og har du stemmeret til Menighedsrådsvalget her i sognet, betyder det, at du også har indflydelse og stemmeret ved årsmødet i Menighedsplejen.
Har du lyst til at læse mere, kan du her se mødeindkaldelse og referat fra det seneste årsmøde på St. Magleby Kirkes hjemmeside.
Fællesskaber, aktiviteter og økonomisk støtte
På årsmødet i 2020 besluttede vi, at overskriften for det diakonale arbejde i Menighedsplejen for det kommende år skulle være ”Ensomhed”.
Ensomhed rammer alle, men heldigvis er der god hjælp at hente på internettet - se for eksempel disse to hjemmesider:
På denne hjemmeside er der megen inspiration at hente, hvis du føler, du vil vide mere om ensomhed eller gøre noget for at undgå ensomhed. Du kan f.eks. lytte til podcats og har du angst og brug for en at tale med, så er der også hjælp at hente. 
Her kan du lære mere om Bibelen, bestille en læseplan for din Bibellæsning, høre Bibelen blive læst op, se dagens prædikentekst m.v.
Lokalt besluttede vi at afprøve nye fællesskaber som et tilbud til mennesker, der forsøger at bryde ensomheden eller bare har lyst til at være sammen med andre om oplevelser i kirkens regi. Vi arbejder med to tiltag, nemlig Bibellæsning (Bibelen 2020) og alsang.
I november måned gennemførte Menighedsplejen som et nyt tiltag i samarbejde med Andreas Wille en bibellæsekreds. Bibellæsekredsen, der bestod af otte personer fra menigheden, mødtes 4 onsdage i november. Materialet til bibellæsekredsen er fra Bibelselskabet. Andreas præsenterede ved oplæsning udpluk fra udvalgte tekster fra Bibelen 2020. Undervejs var der lagt op til uddybende samtale om indholdet. Evalueringen viste stor tilfredshed med de lærerige og inspirerende eftermiddage. Forhåbentlig kan vi gentage forløbet.
Det er aftalt med Erik Kolind (kirkens organist), at vi – hvis det igen bliver muligt at samles indendørs på normal vis - den 4. maj 2021 kl. 19.30 holder alsang i kirken. Sæt derfor et lille kryds i kalenderen allerede nu. Har du Højskolesangbogen, må du gerne tage den med! Vi annoncerer yderligere for denne alsangsaften i kirkebladet og Dragør Nyt, når tiden nærmer sig og vi ved, at datoen holder.
Den 2. søndag i marts måned er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. På grund af Corona er det besluttet, at indsamlingen i 2021 foregår digitalt i perioden den 7.-14. marts 2021. Vær med til at gøre en forskel for verdens fattigste og opret din egen indsamling via Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside.
Menighedsplejen støtter sognets beboere økonomisk, når det er nødvendigt. Det kan f.eks. være i form af gavekort til en dagligvarebutik, hjælp til afholdelse af konfirmation og ved uddeling af julehjælp.
Tak til alle, som har bidraget til at gøre julehjælpen mulig.
Hvem er vi?
Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Herudover er der valgt 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Formand
Grete Lisbjerg Jensen
Markvænget 38
2791 Dragør
Tlf. 2720 5768
E-mail: grete.lisbjerg.jensen@mail.dk
Næstformand
Kirsten Poulsen
Bestyrelsesmedlemmer
Julie Kaas Buschard
Hanne Christensen – kasserer
Helle Hansen, sekretær
Vivian Hansen
Bente Munk Møller
Bente Rasmussen
Karsten Skyum Pedersen, udpeget af menighedsrådet
Gitte Turin
Kirsten Holst Værgman, udpeget af menighedsrådet
Andreas Sylvest Wille
Bestyrelsessuppleant
Gurli Jakobsen
Revisorer
Palle K. Wind Cranil
Poul H. Rasmussen
Revisorsuppleant
Elisabeth Haase
 

Store Magleby Sogns Menighedspleje er medlem af Samvirkende menighedsplejer og kan dermed få både rådgivning og bistand herfra, hvis det ønskes.
Ophavsret: