Menighedsplejen

Menighedsplejen

Store Magleby Sogns Menighedspleje er en selvejende institution inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.
Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Diakoni betyder kristen tjeneste og omsorg for medmennesket.
Store Magleby Sogns Menighedspleje varetager i tæt samarbejde med sognets præster det kirkeligt sociale arbejde for sognets beboere - det være sig enkeltpersoner, såvel som grupper.

Årsmøde

Menighedsplejens øverste myndighed er Årsmødet.
Årsmødet afholdes inden den 15. marts og skal indkaldes ved offentliggørelse i Dragør Nyt og ved opslag på Store Magleby kirkes hjemmeside.
På årsmødet beslutter Menighedsplejen, hvordan vi bedst kan udføre det diakonale arbejde for det kommende år og hvilke områder, vi kan støtte økonomisk.
Er du medlem af Folkekirken, og har du stemmeret til Menighedsrådsvalget her i sognet, betyder det, at du også har indflydelse og stemmeret ved årsmødet i Menighedsplejen.
Har du lyst til at læse mere, kan du her se mødeindkaldelse og referat fra det seneste årsmøde på St. Magleby Kirkes hjemmeside.
 

Fællesskaber, aktiviteter og økonomisk støtte

På årsmødet i 2020 besluttede vi, at overskriften for det diakonale arbejde i Menighedsplejen for det kommende år skulle være ”Ensomhed”. Vi besluttede at afprøve nye fællesskaber som et tilbud til mennesker, der forsøger at bryde ensomheden eller bare har lyst til at være sammen med andre om oplevelser i kirkens regi. Vi arbejder med to tiltag, nemlig Bibellæsning (Bibelen 2020) og alsang. Hold øje med denne side, når der kommer nyt.
Den 2. søndag i marts måned er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Her står Menighedsplejen for den praktiske del af arrangementet i sognet. Der er tradition for, at årets konfirmandhold deltager i indsamlingen, ligesom vi har stor glæde af en række frivillige indsamlere. Har du lyst til at bruge et par timer på at hjælpe, så læs mere på hjemmesiden om, hvordan du kan tilmelde dig. Du har selvfølgelig også mulighed for at komme forbi på selve indsamlingsdagen på Kirkevej 6.
Menighedsplejen støtter sognets beboere økonomisk, når det er nødvendigt. Det kan f.eks. være i form af gavekort til en dagligvarebutik, hjælp til afholdelse af konfirmation og ved uddeling af julehjælp.

Hvem er vi?

Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Herudover er der valgt 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Formand
Grete Lisbjerg Jensen
Markvænget 38
2791 Dragør
Tlf. 2720 5768
E-mail: grete.lisbjerg.jensen@mail.dk
Næstformand
Kirsten Poulsen
Bestyrelsesmedlemmer
Julie Kaas Buschard
Hanne Christensen – kasserer, udpeget af menighedsrådet
Helle Hansen, sekretær
Vivian Hansen
Bente Munk Møller
Bente Rasmussen
Karsten Skyum Pedersen, udpeget af menighedsrådet
Gitte Turin
Andreas Sylvest Wille
 
Bestyrelsessuppleant
Gurli Jakobsen
Revisorer
Palle K. Wind Cranil
Poul H. Rasmussen
Revisorsuppleant
Elisabeth Haase

Store Magleby Sogns Menighedspleje er medlem af Samvirkende menighedsplejer og kan dermed få både rådgivning og bistand herfra, hvis det ønskes.
Ophavsret: