Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

 
Menighedsplejen
Store Magleby Sogns Menighedspleje er en selvejende institution inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.
Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Diakoni betyder kristen tjeneste og omsorg for medmennesket.
Store Magleby Sogns Menighedspleje varetager i tæt samarbejde med sognets præster det kirkeligt sociale arbejde for sognets beboere - det være sig enkeltpersoner, såvel som grupper.
Årsmøde
Menighedsplejens øverste myndighed er Årsmødet.
Årsmødet afholdes inden den 15. marts og skal indkaldes ved offentliggørelse i Dragør Nyt og ved opslag på Store Magleby kirkes hjemmeside.
På årsmødet beslutter Menighedsplejen, hvordan vi bedst kan udføre det diakonale arbejde for det kommende år og hvilke områder, vi kan støtte økonomisk.
Er du medlem af Folkekirken, og har du stemmeret til Menighedsrådsvalget her i sognet, betyder det, at du også har indflydelse og stemmeret ved årsmødet i Menighedsplejen.
Har du lyst til at læse mere, kan du her se mødeindkaldelse og referat fra det seneste årsmøde på St. Magleby Kirkes hjemmeside.
Fællesskaber, aktiviteter og økonomisk støtte
På årsmødet i 2020 besluttede vi, at overskriften for det diakonale arbejde i Menighedsplejen for det kommende år skulle være ”Ensomhed”. Vi besluttede at afprøve nye fællesskaber som et tilbud til mennesker, der forsøger at bryde ensomheden eller bare har lyst til at være sammen med andre om oplevelser i kirkens regi. Vi arbejder med to tiltag, nemlig Bibellæsning (Bibelen 2020) og alsang.
I november måned gennemførte Menighedsplejen som et nyt tiltag i samarbejde med Andreas Wille en bibellæsekreds. Bibellæsekredsen, der bestod af otte personer fra menigheden, mødtes 4 onsdage i november. Materialet til bibellæsekredsen er fra Bibelselskabet. Andreas præsenterede ved oplæsning udpluk fra udvalgte tekster fra Bibelen 2020. Undervejs var der lagt op til uddybende samtale om indholdet. Evalueringen viste stor tilfredshed med de lærerige og inspirerende eftermiddage. Forhåbentlig kan vi gentage forløbet.
Det er aftalt med Erik Kolind (kirkens organist), at vi den 4. maj 2021 kl. 19.30 holder alsang i kirken. Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu. Har du Højskolesangbogen, må du gerne tage den med! Vi annoncerer yderligere for denne alsangsaften i kirkebladet og Dragør Nyt, når tiden nærmer sig.
Den 2. søndag i marts måned er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Her står Menighedsplejen for den praktiske del af arrangementet i sognet. Der er tradition for, at årets konfirmandhold deltager i indsamlingen, ligesom vi har stor glæde af en række frivillige indsamlere.
I 2021 mangler vi indsamlere, da det er meldt ud, at årets konfirmander på grund af Corona-situationen ikke deltager i årets indsamling. Har du lyst til at bruge et par timer på at hjælpe, så vil vi sætte ekstra stor pris på din hjælp med at gennemføre indsamlingen. Du kan læse mere på hjemmesiden om, hvordan du kan tilmelde dig. Du har selvfølgelig også mulighed for at komme forbi på selve indsamlingsdagen på Kirkevej 6.
Menighedsplejen støtter sognets beboere økonomisk, når det er nødvendigt. Det kan f.eks. være i form af gavekort til en dagligvarebutik, hjælp til afholdelse af konfirmation og ved uddeling af julehjælp.
Tak til alle, som har bidraget til at gøre julehjælpen mulig.
Hvem er vi?
Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Herudover er der valgt 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Formand
Grete Lisbjerg Jensen
Markvænget 38
2791 Dragør
Tlf. 2720 5768
E-mail: grete.lisbjerg.jensen@mail.dk
 
Næstformand
Kirsten Poulsen
 
Bestyrelsesmedlemmer
Julie Kaas Buschard
Hanne Christensen – kasserer
Helle Hansen, sekretær
Vivian Hansen
Bente Munk Møller
Bente Rasmussen
Karsten Skyum Pedersen, udpeget af menighedsrådet
Gitte Turin
Kirsten Holst Værgman, udpeget af menighedsrådet
Andreas Sylvest Wille
 
Bestyrelsessuppleant
Gurli Jakobsen
 
Revisorer
Palle K. Wind Cranil
Poul H. Rasmussen
 
Revisorsuppleant
Elisabeth Haase

Store Magleby Sogns Menighedspleje er medlem af Samvirkende menighedsplejer og kan dermed få både rådgivning og bistand herfra, hvis det ønskes.
Ophavsret: