Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Store Magleby Sogns Menighedspleje er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.

Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Diakoni betyder kristen tjeneste og omsorg for medmennesket.

Store Magleby Sogns Menighedspleje varetager i tæt samarbejde med sognets præster det kirkeligt sociale arbejde for sognets beboere - det være sig enkeltpersoner, såvel som grupper.

Årsmøde

Menighedsplejens øverste myndighed er Årsmødet.

Årsmødet afholdes inden den 15. marts og skal indkaldes ved offentliggørelse i Dragør Nyt og ved opslag på Store Magleby kirkes hjemmeside.

På årsmødet beslutter Menighedsplejen, hvordan vi bedst kan udføre det diakonale arbejde for det kommende år og hvilke områder, vi kan støtte økonomisk.

Er du medlem af Folkekirken, og har du stemmeret til Menighedsrådsvalget her i sognet, betyder det, at du også har indflydelse og stemmeret ved årsmødet i Menighedsplejen.

Har du lyst til at læse mere, kan du her se mødeindkaldelse og referat fra det seneste årsmøde på St. Magleby Kirkes hjemmeside.

Fællesskaber, aktiviteter og økonomisk støtte

På årsmødet i 2021 besluttede vi at fortsætte det i 2020 igangsatte diakonale arbejde med overskriften ”Ensomhed”.

Ensomhed rammer alle, men heldigvis er der god hjælp at hente på internettet - se for eksempel disse to hjemmesider:

·Folkekirken.dk:

På denne hjemmeside er der megen inspiration at hente, hvis du føler, du vil vide mere om ensomhed eller gøre noget for at undgå ensomhed. Du kan f.eks. lytte til podcasts og har du angst og brug for en at tale med, så er der også hjælp at hente. 

·Bibelselskabet:

Her kan du lære mere om Bibelen, bestille en læseplan for din Bibellæsning, høre Bibelen blive læst op, se dagens prædikentekst m.v.

Lokalt afprøver vi nye fællesskaber som et tilbud til mennesker, der forsøger at bryde ensomheden eller bare har lyst til at være sammen med andre om oplevelser i kirkens regi. Vi arbejder med tre tiltag, nemlig Mandagstræf, Bibellæsning (Bibelen 2020) og alsang.

Mandagstræf er et tilbud til alle om at komme forbi Graverboligen, Kirkevej 6 til en kop kaffe/te og hygge den første mandag i måneden i tidsrummet 10-12.

I efteråret 2020 gennemførte vi i samarbejde med Andreas Wille en bibellæsekreds. Vi håber, at det bliver muligt at genoptage læsekredsen i efteråret 2021.

Det er aftalt med Erik Kolind (kirkens organist), at vi i slutningen af 2021 kan holde alsang i kirken. Vi annoncerer yderligere for denne alsangsaften i kirkebladet og Dragør Nyt, når tiden nærmer sig. Har du Højskolesangbogen, må du gerne tage den med!

Den 2. søndag i marts måned er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Vær med til at gøre en forskel for verdens fattigste og meld dig som indsamler.

Menighedsplejen støtter sognets beboere økonomisk, når det er nødvendigt. Det kan f.eks. være i form af gavekort til en dagligvarebutik, hjælp til afholdelse af konfirmation og ved uddeling af julehjælp.

Tak til alle, som har bidraget til at gøre julehjælpen mulig.

Hvem er vi?

Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Herudover er der valgt 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Formand

Grete Lisbjerg Jensen

Markvænget 38

2791 Dragør

Tlf. 2720 5768

E-mail: grete.lisbjerg.jensen@mail.dk

Næstformand

Kirsten Poulsen

Bestyrelsesmedlemmer

Julie Helmer Kaas

Hanne Christensen – kasserer

Helle Hansen, sekretær

Vivian Hansen

Bente Munk Møller

Bente Rasmussen

Karsten Skyum Pedersen, udpeget af Menighedsrådet

Gitte Turin

Kirsten Holst Værgman, udpeget af Menighedsrådet

Andreas Sylvest Wille

 

Bestyrelsessuppleant

Gurli Jakobsen

 

Revisorer

Palle K. Wind Cranil

Poul H. Rasmussen

 

Revisorsuppleant

Elisabeth Haase

Store Magleby Sogns Menighedspleje er medlem af Samvirkende menighedsplejer og kan dermed få både rådgivning og bistand herfra, hvis det ønskes.