Menighedsplejen

Menighedsplejen 

Store Magleby Sogns Menighedspleje er en selvejende institution inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.
Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere.

Menighedsplejens diakonale arbejde

Årsmødet er Menighedsplejens øverste myndighed og afholdes i forbindelse med et menighedsmøde inden den 15. marts. Årsmødet indkaldes ved offentliggørelse i Dragør Nyt og her på hjemmesiden senest 3 uger før mødet.
Mødeindkaldelse samt referat kan læses her på hjemmesiden.
På Årsmødet besluttes, hvilke arbejdsopgaver Menighedsplejen skal påtage sig, og hvilke områder Menighedsplejen skal støtte økonomisk. 
Økonomisk hjælp bevilges efter retningslinjer vedtaget på Årsmødet.
  • Julehjælp til sognets beboerePræsterne uddeler på vegne af Menighedsplejen julehjælp til borgere i sognet, der har ansøgt og er kommet i betragtning.
  • Konfirmandhjælp til sognets konfirmander efter samme procedure som ved julehjælp.
  • Økonomisk hjælp efter ansøgning til bustransport til sommerudflugt for herboende flygtninge.  
  • Når enkelte borgere med akut behov for hjælp henvender sig til præsterne, yder præsterne i hvert enkelt tilfælde den nødvendige menneskelige og økonomiske hjælp. Proceduren herfor er aftalt på Årsmødet.

Folkekirkens Nødhjælp

Menighedsplejen er i samarbejde med Menighedsrådet ansvarlig for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp primo marts. Der er tradition for, at årets konfirmander er indsamlere sammen med frivillige fra sognet. Menighedsplejen sørger for hyggelige rammer i Graverboligen for dagens indsamlere.

Bestyrelsen

Grete Lisbjerg Jensen, Formand for Menighedsplejen
Markvænget 38, 2791 Dragør
Tlf.: 2720 5768
E-post: grete.lisbjerg.jensen@mail.dk
 
Kirsten Poulsen, Næstformand
Hanne Christensen, Kasserer udpeget af menighedsrådet
Bente Rasmussen, Sekretær
Vivian Hansen, Bestyrelsesmedlem
Helle Hansen, Bestyrelsesmedlem
Bente Munk Møller, Bestyrelsesmedlem
Karsten Skyum Pedersen, Bestyrelsesmedlem udpeget af menighedsrådet
Gurli Jakobsen Bestyrelses Suppleant
Palle K. Wind Cranil, Revisor
Poul H. Rasmussen, Revisor
Elisabeth Haase, Revisor Suppleant
Gitte Turin, Sognepræst
Andreas Sylvest Wille, Sognepræst
Julie Kaas Buschard, Sognepræst
Bestyrelsen i Store Magleby Sogns Menighedspleje består af 8 medlemmer + 2 revisorer + 1 revisorsuppleant.

Store Magleby Sogns Menighedspleje er medlem af Samvirkende menighedsplejer og kan dermed få både rådgivning og bistand herfra, hvis det ønskes.
Ophavsret: