Fødselsregistrering

Kirkekontoret modtager ved et barns fødsel en fødselsanmeldelse fra hospitalet, hvor barnet er født.
Digital fødselsregistrering
www.borger.dk kan man fødslesregistrere, afgive omsorgs- og ansvarserklæring og navngive sit barn, hvis begge forældre har NemId.
Man har som nybagte forældre 14 dage fra barnets fødsel til digitalt at registrere sit barn.
Ophavsret: