Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Gartnermedhjælper ved Store Magleby Kirke

En stilling som gartnermedhjælper ved Store Magleby kirkegård, Store Magleby sogn er ledig pr. 1. maj 2023.
Store Magleby sogn har 10.225 antal indbyggere og 13 antal ansatte i sognet. Vores kirkegård tilhører en mere end 400 år gammel kirke, hvorfor vi søger en medarbejder, der gerne vil deltage i vedligeholdelsen af kirkegården efter de retningslinjer, som er gældende.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Arbejdet indebærer:
 • Anlægning, pleje og vedligeholdelse af gravsteder m.m.
 • Udplantning af forårs- og sommerblomster.
 • Beskæring og hækklipning af div. buske, roser m.m.
 • Granpyntning af gravsteder.
 • Græsslåning.
 • Gravning af urne- og kistegrave.
 • Andre forefaldende opgaver på kirkegården.
 • Kontakt med pårørende og besøgende på kirkegården.
Vi forventer, at du:
 • at du kan arbejde selvstændigt og have overblik.
 • at du har let viden om div. planter, buske og træer.
 • at du har erfaring med pleje og vedligeholdelse af grønne områder.
 • at du har erfaring med beskæring af buske og træer.
 • at du er i stand til at betjene det det arbejdet forbundne materiel – eventuelt efter oplæring.
 • at du også formår at samarbejde med de øvrige ansatte.
Ansættelse sker ved Store Magleby sogns menighedsråd beliggende Kirkevej 6, 2791 Dragør og der refereres til kirkegårdslederen.
Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.
Lønnen i nutidskroner udgør årligt gartneriarbejdere i Hovedstaden og Nordsjælland:
(trin 1) 279.815,62 kr. og
(trin 2) 287.236,09 kr.
Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Jan C. Petersen på telefonnummer 20443628.
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkevej 6, 2791 Dragør eller på mail til 7192fortrolig@sogn.dk mrk.: ”Gartnermedhjælper”.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 20. marts 2023 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 13 2023.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.