Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådets grundlag

Bestemmelserne om menighedsråd, deres pligter og rettigheder kan læses i Bekendtgørelse af lov om menighedsråd. I Store Magleby har menighedsrådet 12 valgte medlemmer. Hertil kommer tre præster og en medarbejderrepræsentant.
Rådets arbejdsområde
Menighedsrådet administrerer de kirkelige kasser, sørger for opstilling af budget og udfører kontrol af regnskab. Rådet administrerer kirkens og kirkegårdens vedligeholdelse, og menighedsrådet bevilger penge til diverse forskellige aktiviteter. Menighedsrådet ansætter medarbejdere ved kirke og kirkegård, dog ikke præster. (Præster ansættes af kirkeministeriet – men efter indstilling fra menighedsrådet.) Til at varetage kontakten til menighedsrådet vælger medarbejderne en repræsentant til deltagelse i rådets møder, og menighedsrådet vælger en  kontaktperson, som står for medarbejdersamtaler og medarbejdermøder m.v. Endelig skal menighedsrådets godkendelse foreligge vedrørende tidspunkt for de faste gudstjenester, afvigelser i gudstjenesternes liturgi, indsamling ved de faste gudstjenester, indførelse af nye, autoriserede salmebøger samt ved udgivelse af kirkeblad og hjemmeside m.v.
Funktionsperiode, valg m.v.
Hvert 4. år afholdes der valg af menighedsråd, sidste gang i november 2012. Hvis der ikke inden den offentligt meddelte frist er indkommet flere lister, nøjes man med fredsvalg. Ved et indkaldt møde stemmer de fremmødte, og her afgøres det ved almindeligt stemmeflertal, hvem der skal sidde i menighedsrådet.
På det konstituerende møde i det nye menighedsråd vælges kirkeværge, kontaktperson, kasserer og sekretær samt rådets stående udvalg vedrørende kirke og kirkegård. Disse personer varetager embedet i fire, mens formand, næstformand og kasserer vælges for ét år ad gangen, hvert år i november  - inden kirkeårets start.
I november 2012 blev henholdsvis Formand Søren Seerup Hansen, Næstformand Palle Cranil samt Kasserer Lene Kill valgt for det kommende kirkeår.
Ophavsret: